08-6411258 info@integrelar.se

För dig som vill jobba med anställningsstöd och studera

IntegreLär fungerar som en mötesplattform, där arbetsgivare och elev möts. Vi hjälper till att hitta en lämplig arbetsplats. Vi har även kunskap i olika anställningsstöd, där vi hjälper både arbetsgivare och elev att hitta rätt.

Förskolan jobbar aktivt med allas lika värde och ser olikheter som entillgång, ett arbete som är ständigt pågående och en naturlig del av verksamheten.

Vår utbildning skiljer sig från andras då vi aktivt jobbar med elev och arbetsplats. Vi vet att för att en lyckad integration ska kunna ske behöver arbetslaget och kollegorna ha den rätta kunskapen i hur man tar emot en person med till exempel anställningsstöd. Vi jobbar mycket med hela arbetslaget. En viktig bit som många glömmer.

Arbetsförmedlingen upplever att arbetsgivare kan tänka sig att ta emot personer med anställningsstöd, men anställer oftast inte personen när anställningsstödet gått ut. Det är här som vi kommer in. Vi vill stärka förståelsen mellan arbetsgivaren och arbetstagare. Vi vill att de under tiden med anställningsstöd ska ha utvecklat en stark relation som fortsätter in till en riktig anställning i slutändan.

Vi tror på att språket utvecklas som bäst när man är inne i verksamheten och interagerar med andra människor. Vi tror också att det är viktigt att få en relevant utbildning under tiden. Det är viktigt att få en förståelse för hur svensk förskola fungerar, vad läroplanen är och hur man arbetar med den. När man även har den kunskapen och förståelsen kan man lättare se sin del i sammanhanget. Språket kommer naturligt.

På vår utbildning kan man få möjlighet att till viss del visa sina kunskaper på sitt modersmål, vilket gör att fler som har svenska som andra språk vågar hoppa på vår barnskötarutbildning.