08-6411258 info@integrelar.se

IntegreLär

En barnskötarutbildning för dig som vill arbeta på förskola under studiestiden.

Skaffa Vikarielicens

Läs till barnskötare och ta din vikarielicens under den första kursen. Med vikarielicensen har du de kunskaper som krävs för att ta första steget ut i arbetslivet och du får möjlighet att jobba under tiden då du studerar. Vi coachar dig hela vägen!

 

Få ett brett nätverk under studietiden!

Vi erbjuder en mötesplattform där de studerande och arbetsgivare möts. Vi samarbetar med ett brett nätverk av både förskolor och skolor vilket betyder att du som studerande har möjlighet att komma ut till många olika arbetsplatser. Du får en djupare kunskap och förståelse för hur olika typer av verksamheter fungerar, och framförallt lär du känna folk i branschen!

 

Bli anställd direkt när du är klar med utbildningen!

Vi har en gedigen erfarenhet av förskola och kan därför  coacha  och  styra utbildningen till det som efterfrågas ute i verksamheterna. Din verklighetsbaserade kunskap  och sätt att arbeta samt ditt breda nätverk av ökar dina chanser att bli anställd efter utbildningen.

 

Vår utbildning

Ett arbetsintegrerat lärande där samspelet mellan individ och arbetsmarknad sätts i fokus!

Vårt mål är att få ut dig på arbetsmarknaden så snabbt som möjligt. I samarbete med kommuner och företag som erbjuder arbetsmarknadstjänster coachar vi dig från första steget ut till förskolan eller skolan tills det att du är en färdigutbildad barnskötare eller elevassistent. 

Det är dina erfarenheter och reflektioner från förskolan/skolan som vi använder i undervisningen. Genom att integrera teori med praktik får du en djupare förståelse över hur det fungerar ute i verksamheterna. 

Eftersom du har möjlighet att vikariera på många olika typer av skolverksamheter, samlar du på dig otroliga kunskaper som vi värdesätter i vår undervisning.

Ny adress from 1/9 – Maria Bangata 17, Stockholm