08-6411258 info@integrelar.se

IntegreLär

Vuxenutbildningarna som rustar dig för yrkeslivet

Under utbildningens gång lär du dig att stärka ditt självledarskap

Utbildningen där du också utvecklar ditt Självledarskap

Under utbildningens gång får du personlig coaching utifrån dig och dina förutsättningar. Vi tittar på hur ditt liv ser ut som helhet och hur vi på bästa sätt kan utveckla dig som person; vilket leder till att du får balans, bygger självkänsla och upplever en minskad stress.

Efter utbildningen står du stark i ditt självledarskap; du kommer att bli den bästa version av dig själv både på arbetsplatsen och privat.

Vi ger dig metoder och tekniker som du kan använda som redskap för att kunna leda dig själv. Din vilja att se din egen del i situationer kommer att stärkas, du får ett bättre perspektiv på situationer och konflikter, vilket i sin tur leder till ökat engagemang, du kommer att få större motivation och ett högre välmående. Vi kommer att fokusera på följande områden:

• Stresshantering  • Mental träning  • Målbildsträning  • Stärka självbilden

Våra utbildningar

Hands holding red heart shape

Undersköterska eller Vårdbiträde

teacher in front of a group of young children in school

Barnskötare eller Elevassistent

Yrkespaketet Försäljning och Service

Centralt belägna lokaler på Maria Bangata 17, Stockholm
– endast 3 minuter från Södra station och tunnelbanan.