08-6411258 info@integrelar.se

Om oss

IntegreLär erbjuder en mötesplattform där arbetssökanden och studeranden registrerar sitt intresse för att jobba som vikarierande pedagog i förskolan och skolan. Här kommer de sedan i kontakt med förskolor och skolor som också har tillgång till plattformen. Mötesplattformen fungerar som en plats där skolverksamheterna kan gå in och hitta en vikarie, antingen vid behov eller för längre uppdrag. Det kostar ingenting för varken skolverksamheterna eller för studenterna att vara med i mötesplattformen. IntegreLär fungerar som en länk, men är inte inblandad i själva anställningen. 

Målet är att så många som möjligt kommer ut och får en bred och gedigen erfarenhet av branschen som de studerande sedan kan ta med sig in till klassrummet. För att på bästa sätt kunna få ut våra elever på arbetsmarknaden, har vi ett tätt samarbete med många förskolor och skolor i Stockholm. För att de arbetssökande och studerande ska kunna växa som pedagoger för vi på IntegreLär en kontinuerlig dialog med arbetsgivarna, samtidigt som vi fungerar som stöd för eleverna i form av samtal och avstämningar.

Är du intresserad av att jobba som vikariernade pedagog? Fyll i vår intresseanmälan här.

Vår studie- och vägledare heter Monica Lindberg.
Vår specialpedagog heter Maria Egnestam.