08-6411258 info@integrelar.se

Prövning

Vad är prövning?

En prövning är en bedömning av en persons kunskaper i förhållande till de kunskapskrav som finns i kursplaner eller ämnesplaner. Den som genomgår en prövning får ett betyg i det specifika ämne eller den specifika kurs som prövningen avser.

 

OBS! Vi erbjuder endast prövning i de ämnen som ingår i våra yrkespaket.

Skolverkets webbplats hittar du mer information om vad en prövning är och vad som gäller. 

För vem är prövning?

Detta gäller dig som har fått underkänt i en kurs eller om du saknar betyg i kursen. Om du vill höja ett betyg i en kurs som du har ett godkänt betyg i är prövning för dig, då kommunerna inte låter dig gå om en kurs om du har godkänt betyg. En prövning gäller för dig som har fått underkänt i en kurs eller om du saknar betyg i kursen. Om du vill höja ett betyg i en kurs som du har ett godkänt betyg i är prövning för dig, då kommunerna inte låter dig gå om en kurs om du har godkänt betyg.

Hur går en prövning till?

Att göra en prövning innebär att du först läser in dig på en kurs eller ämne på egen hand för att sedan göra prövningen som kan ske både skriftligt och/eller muntligt. Syftet med prövningen är att du ska visa dina kunskaper i alla delar av ämnets eller kursens kunskapskrav.

Prövningstillfällen erbjuder alla skolor som anordnar vuxenutbildning, och dessa tillfällen ges normalt två gånger per halvår. Provet som du gör på hela kursen skriver du på en bestämd tid och plats. 

Hur anmälar jag mig till en prövning?

IntegreLär utför prövningar två gånger per halvår på samtliga kurser som vi har i vårt utbud.Vill du skriva prövningen hos IntegreLär så behöver du vara folkbokförd i den kommun som vi har avtal med. Om du bor i en kommun som vi inte har avtal med behöver du vända dig till vuxenutbildningen i din kommun för vidare information om var du kan skriva din prövning.

Du måste bo i någon av följande kommuner för att få skriva en prövning på gymnasial nivå hos oss: Danderyd, Lidingö, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

Om du har ett F i kursen från kommunal vuxenutbildning är prövningen kostnadsfri, annars kostar prövningen 500 kr.

När du gjort en anmälan så kontaktar vi dig angående vilka tider som gäller. 

Prövningstillfällen för höstterminen 2024

Boka prövning här:

Välj ett datum:

9 + 11 =