08-6411258 info@integrelar.se

Att utveckla sitt självledarskap

Utbildningen där du också utvecklar ditt självledarskap.

Under utbildningens gång får du personlig coaching utifrån dig och dina förutsättningar. Vi tittar på hur ditt liv ser ut som helhet och hur vi på bästa sätt kan utveckla dig som person; vilket leder till att du får balans, bygger självkänsla och upplever en minskad stress.

Efter utbildningen står du stark i ditt självledarskap; du kommer att bli den bästa version av dig själv både på arbetsplatsen och privat.

Ni läser barnskötarutbildningen med dess upplägg som vanligt, och genom upplägget av undervisningen där att vi integrerar övningar, diskussioner, case studies samt personlig coachning bygger vi även ditt självledarskap.

Vi ger dig metoder och tekniker som du kan använda som redskap för att kunna leda dig själv. Din vilja att se din egna del i situationer kommer att stärkas, du får ett bättre perspektiv på situationer och konflikter, vilket i sin tur leder till ökat engagemang, du kommer att få större motivation och ett högre välmående. Vi kommer att fokusera på följande områden:

Stresshantering, mental träning, målbildsträning, och stärka självbilden.

 

Du kommer att behöva arbeta med dig själv och titta på hur din personlighet hanterar stress och motgångar.

Bättre självkännedom, kunskap om stresshantering och metoder för att klara sitt arbete mer balanserat är något som är viktigt att ha med sig i alla yrken, inte minst ett yrke inom förskola och skola där man arbetar med sociala relationer på alla nivåer.

Det ställs många krav på dig som barnskötare och elevassistent. Uppdraget är komplext och du behöver kunna växla snabbt mellan de olika situationer du ställs inför.