08-6411258 info@integrelar.se

Om Barnskötare eller Elevassistent Programmet

STUDIEFORMER

Distans
Du har möjlighet att studera detta yrkespaket på distans via vår lärplattform Itslearning. Här får du tillgång till webbaserade lektioner, studiematerial och uppgifter. Du har en kontinuerlig kontakt med din lärare både på plattformen, via telefon samt på plats när du behöver göra examinationer.

Klassrum
Två dagar i veckan deltar du i lärarledda lektioner i vår lokal på Maria Bangata 17. Här går vi igenom teoretiska moment och väver in de upplevelser som eleverna får vara med om när de vikarierar ute i verksamheterna. Övrig tid studerar du via vår webbaserade lärplattform.

Lokalen ligger 3 minuters gångavstånd från Stockholm Södra station och 4 minuters promenad från tunnelbanestationen Mariatorget och Zinkensdamm.

POÄNG, STUDIETAKT OCH STUDIESTÖD

Om du väljer att läsa på heltid läser du en kurs på 100 poäng under en 5 veckorsperiod. Om du önskar att läsa på deltid så läser du samma kurs under en 10 veckorsperiod. Kurserna har poäng där de flesta kurserna ligger på 100 poäng. Dessa ligger tillgrund för studiestödet.

Utbildningen är kostnadsfri. Studiematerial som till exempel böcker betalar du själv. Du kan söka studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se.

Hur är utbildningen uppdelad?
Du börjar med att läsa vårt baspaket på 900 poäng. Efter detta kan du välja att fördjupa dig till antingen barnskötare eller elevassistent. Båda fördjupningspaketen är på 400 poäng.

 

Kurser baspaket (900poäng)

 • Grundläggande vård och omsorg (100)
 • Hälsopedagogik (100)
 • Kommunikation (100)
 • Lärande och utveckling (100)
 • Människors miljöer (100)
 • Pedagogiska teorier och praktiker (100)
 • Pedagogiskt ledarskap (100)
 • Etnicitet och kulturmöten (100)
 • Specialpedagogik 1 (100)

 

Kurser fördjupning barnskötare 400 poäng

 • Barnslärande och växande (100)
 • Pedagogiskt arbete (200)
 • Skapande verksamhet (100)

 

Kurser fördjupning elevassistent

 • Barnslärande och växande (100)
 • Pedagogiskt arbete (200)
 • Specialpedagogik 2 (100)

 

APL – arbetsplatsförlagt lärande ingår
Under din utbildning kommer du att genomgå APL på 4-5 veckor. APL står för arbetsplatsförlagt lärande (praktik) och den genomförs på en arbetsplats.

APL 4-5 veckor ingår i kurserna

 • Pedagogiskt ledarskap
 • Pedagogiskt arbete
 • Pedagogiska teorier och praktiker

ARBETSBESKRIVNING

Barnskötare
Barnskötare medverkar i undervisningen till att främja barns omsorg, utveckling och lärande. Som barnskötare arbetar du aktivt med att följa de normer och värden som förskolans läroplan anger och bidrar till att genomföra förskolans uppdrag i enighet med riktlinjerna. Du bidrar till en god lärmiljö för alla barn utifrån begreppen omsorg, tillgänglighet, stimulans och progression samt säkerställa ett hållbarhetsperspektiv i det arbete som sker på förskolan.

Elevassistenter
Elevassistenter arbetar i skolan och hjälper elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen. Det kan till exempel handla om läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar.

Arbetsuppgifterna kan variera mycket och det gör arbetet omväxlande och ger mycket till den som vill arbeta med barn.

Korta fakta

Studieform: Distans, klassrum

Kurskod:

Studietid: 45+20 veckor (1,5 år)

Poäng: 1300 poäng

Kursstarter under 2024:
HT: 5 augusti, 9 september, 14 oktober, 18 november

Sista ansökningsdagar:
9 juni, 14 juli, 18 augusti, 22 september

Nivå: Gymnasial

Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande

Studietakt: Heltid eller deltid